Dodo se pogovarja cover

Dodo se pogovarja

Bralci: Marko Vide, Miran Možina, Vesna Zorec
Založba: SFU Ljubljana
Tiskana izdaja: Audibook
Zbirke:
Dolžina: 04:18:24
Velikost: 121 MB
Cena izposoje:

7 dni

0,00 €

14 dni

0,00 €

21 dni

0,00 €

Opis:

Priročnik je plod dela več avtorjev kot tudi raziskovalcev širom sveta, ki so z izsledki o t. i. »skupnih dejavnikih« v psihoterapiji omogočili vsebinski temelj, na katerem smo gradili naš tekst. Prav ta spoznanja so nas, kot predstavnike različnih psihoterapevtskih pristopov v Sloveniji, spodbudila k sodelovanju, saj kažejo, kaj je kljub razlikam v teoriji in v praksi vsem našim pristopom skupno. 

Kako zelo dobrodošel vodnik po psihoterapiji!
V društvu za pomoč osebam z depresijoin anksioznimi motnjami odgovarjamo uporabnikom vedno znova na tisoč in eno vprašanje. In ob branju vodnika sem se zamislila, koliko mitov in neresnic kroži med nami o psihoterapiji. Niso zgolj odraz splošnega neznanja, temveč todi del stigme. Ne zgolj stigme, ki se na nas, ljudi z duševnimi motnjami, lepi zaradi predsodkov drugih, ampak tudi tiste stigme, h kateri prispevamo mi, pacienti, uporabniki sami. Ptič Dodo v vlogi vseh strokovnjakov, ki so pripravili vodnik, na simpatičen in jasen način odgovarja na vse predsodke o psihoterapiji in dileme, ali se zanjo odločiti ali ne. - Alenka Mavec, društvo DAM

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 154061827
ISBN 978-961-96274-0-2 (SFU, m4a)

Morda vas bo zanimalo tudi: